تبلیغات
مداحان کرمانشاه
11:38 ق.ظ
4269
سینه زنی واحد یزدان ناصری - روز موعود سحرگاهه حسن ...
سینه زنی واحد یزدان ناصری
روز موعود سحرگاهه حسن را عشق است
طبقه بندی: مداحی صوتی، 1354 یزدان ناصری،